پیچک ( مریم اسدی)

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- حس میکنم دیگه دوسم نداری (مریم اسدی)
- به حد کافی دل من شکسته (مریم اسدی)
- هر یه دقیقه ای که می گذره (مریم اسدی)
- چه شبهایی با رویای تو خوابیدم نفهمیدی (مریم اسدی)
- این همه مهربونی و بگو بخندو شادی (مریم اسدی)
- چشات آرامشی داره که تو (مریم اسدی)
- من از این فاصله ها بیزارم (مریم اسدی)
- این محاله این فقط یه اشتباس (مریم اسدی)
- دوباره دست من و تو (مریم اسدی)
- امروزو یادت باشه (مریم اسدی)
- چه حس خوبیه (مریم اسدی)
- چی نصیبت می شه (مریم اسدی)
- امشبم گذشت و حرفام گم شدن (مریم اسدی)
- دارم می یام پیشت (مریم اسدی)
- باید دیوونگیهامو ببخشی (مریم اسدی)
- جونمو ازم بگیرو راحتم کن (مریم اسدی)
- سزاواری اگه با تو (مریم اسدی)
- دلم میخواد دست تو رو بگیرم (مریم اسدی)
- حالا دیگر نه به سبز ایمان دارم (مریم اسدی)
- دیگر هیچ فرقی نمی کند (مریم اسدی)
- گریه نکن مهربان من (مریم اسدی)
- ماه لیمویی سکوت کرده است (مریم اسدی)
- تو سبز را به من آموختی (مریم اسدی)
- یاد سال های ناسروده که می افتم (مریم اسدی)
- سیب نارس سبزی که از هلال ماه چیده ام (مریم اسدی)
- طعم گس چهارشنبه (مریم اسدی)
- گمان می کنم دیشب خواب رنگ پریده ی(مریم اسدی)
- تو می تونی منو آشتی بدی (مریم اسدی)
- گاهی که رنگ چشمان تو را گم می کنم (مریم اسدی)
- باورت می کنم(مریم اسدی)
- دوشنبه از خودمان است (مریم اسدی)
- دست های شرجی تو(مریم اسدی)
- بهار نوزاد است (مریم اسدی)
- چیزی شبیه دریا (مریم اسدی)
- من آهسته آمدم کنار (مریم اسدی)
- تو اگر لب تر کنی (مریم اسدی)
- اندکی شبیه دریا شده ام(مریم اسدی)
- همه چی آرومه تو به من دل بستی،(مریم اسدی)
صفحه قبل 1 صفحه بعد